Arteterapie

30.12.2019

V terapii využívám arteterapeutické techniky. V rámci dramaterapeutického setkání. Nejedná se o pravidelná arteterapeutická setkávání. Pokud o ně máte zájem, oslovte terapeuty s arteterapeutickým vývcikem.

"Oficiální definice arteterapie dle ČAA: Arteterapie a artepsychoterapie jsou terapeutické obory využívající výtvarnou tvorbu k podpoře zdraví, seberozvoje a růstu. Napomáhají překonat a integrovat psychické a zdravotní obtíže prostřednictvím výtvarného kreativního procesu v terapeutickém vztahu klient-výtvor-arteterapeut. Arteterapie patří ke kreativním neverbálním terapiím a jako mezirezortní obor je využívána ve zdravotním a psychosociálním kontextu.​"

Zdroj: https://www.arteterapie.cz/arteterapie

Arteterapie umožňuje vyjádřit své pocity, fantazii,myšlenky a vnitřní svět pomocí kreativní tvorby, kdy jsou slova pouze doplňující prostředek. Využívá se různého materiálu (papír, hlína, přírodní materály, výtvarné potřeby). Rozvíjí jemnou motoriku, fantazii, kreativitu, vede k sebepoznání a seberozvoji, umožnuje se lépe zorientovat ve svém prožívání, pomáhá snížit stres a napětí, zachytit své emoce, překonat náročné životní období a vyrovnat se s náročnými životními situacemi..