Terapie

Arteterapie

30.12.2019

V terapii využívám arteterapeutické techniky. V rámci dramaterapeutického setkání. Nejedná se o pravidelná arteterapeutická setkávání. Pokud o ně máte zájem, oslovte terapeuty s arteterapeutickým vývcikem.

Dramaterapie

29.12.2019

"Dramaterapii lze definovat jako psychoterapeutický přístup využívající divadelních prostředků pro nalezení příznivé rovnováhy v oblasti duševní a tělesné nebo ve vztazích či se záměrem osobního rozvoje.
Těžištěm dramaterapie je proces spojený s prožitky tvorby založené na metafoře, fantazii, projekci, interakcích a skupinové dynamice,...